10 okt 2016                   

Echtgenoot: Jaring Theunis Atema #16413 overleed in de ouderdom van: 43 Geboren: 19 Feb 1849 in Wonseradeel, Witmarsum 1,2,3 Gedoopt: Overleden: 9 Jul 1892 in Wonseradeel, Schettens 1,2,3 Begraven: in Wonseradeel, Schettens 2 Religie: Ned. Hervormd 3 Beroep: arbeider 3 Vader: Theunis Gerrits Atema #16414 Moeder: Geertje Steffens de Jong #16415 Notities
Echtgenote: Trijntje Keimpes Roedema #16175 Getrouwd: 9 Mei 1874 in Wonseradeel 1 Geboren: 16 Mrt 1854 in Wonseradeel, Schettens 1,3 Gedoopt: Overleden: Beroep: ventster 3 Religie: Ned. Hervormd 4 Vader: Keimpe Doekes Roedema #11820 (mr. timmerman, armvoogd) Moeder: Antje Gatzes de Boer #11821 Notities
M Kind 1: Keimpe Atema #16416 Geboren: 10 Feb 1875 in Wonseradeel 1 Gedoopt: Overleden: 5 Notities
M Kind 2: Theunis Atema #16417 Geboren: 21 Feb 1876 in Wonseradeel 1 Gedoopt: Overleden: Notities
M Kind 3: Doeke Atema #16418 Geboren: 5 Mei 1878 in Wonseradeel, Schettens 1,6 Gedoopt: Overleden: Notities
M Kind 4: Gerrit Atema #16419 Geboren: 7 Feb 1880 in Wonseradeel 1 Gedoopt: Overleden: Notities
M Kind 5: Gatze Atema #16420 Geboren: 29 Mei 1882 in Wonseradeel 1 Gedoopt: Overleden: Notities
M Kind 6: Steffen Atema #16421 overleed in de ouderdom van: 8 Geboren: 3 Jul 1884 in Wonseradeel 1 Gedoopt: Overleden: 1 Okt 1892 in Wonseradeel 1 Begraven: in Wonseradeel, Schettens 2
M Kind 7: Sjoerd J. Atema #16422 Geboren: 4 Jul 1886 in Wonseradeel, Schettens 1 Gedoopt: Overleden: Notities
M Kind 8: Hessel Atema #16423 Geboren: 5 Sep 1888 in Wonseradeel, Schettens 1,5 Gedoopt: Overleden: Notities
M Kind 9: Marten Atema #16424 overleed in de ouderdom van: 0 Geboren: 5 Sep 1888 in Wonseradeel 1 Gedoopt: Overleden: 14 Jun 1889 in Wonseradeel 1 Begraven: in Wonseradeel, Schettens 2
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Grafsteen Hervormde Kerk te Schettens. (3) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Schettens. (4) Lidmatenboek Schettens-Longerhouw 1881-1918. (5) Internet: www.ellisisland.com. (6) Internet: www.ancestry.com. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex