10 okt 2016                   

Echtgenote: Dieuwke Talsma #16408 overleed in de ouderdom van: 36
Geboren: 13 Aug 1852 in Barradeel 1 Gedoopt: Overleden: 13 Feb 1889 in Wymbritseradeel 1 Vader: Rinse Attes Talsma #24066 Moeder: Grietje Caspars Wetterauw #24067
Echtgenoot: Jan Willem van Beem #16406 overleed in de ouderdom van: 82 Getrouwd: 6 Aug 1876 in Lemsterland 1
Geboren: 26 Dec 1846 in Noord-Holland, Haarlem 2 Gedoopt: Overleden: 4 Mei 1929 in Leeuwarden 1 Beroep: Hoofd der bijz.school 2 Vader: Abraham Anthonie van Beem #16409 Moeder: Jacobjen Verschuil #16410 Andere partner 2 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Schettens. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex