10 okt 2016                   

Echtgenote: Sjoertje Formers Schultetus #16346 Ook bekend als: Sjoertje Formes Scholtetus 1
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Former Johannes Schultetus #12119 Moeder: Antje Sjoerds Tuinstra #12120 Notities
Echtgenoot: Douwe Symons Baarda #12002 overleed in de ouderdom van: 50 Ook bekend als: Douwe Symens 2 Getrouwd: 7 Nov 1808 in Franekeradeel, Tzum 1
Geboren: 19 Mrt 1768 in Wonseradeel, Schettens 3,4 Gedoopt: 20 Mrt 1768 in Wonseradeel, Schettens 3,4 Overleden: 17 Jul 1818 in Franekeradeel, Tzum 5 Beroep: Arbeider 5 Vader: Sijmon Sijmons Baarda #11532 (kerkvoogd) Moeder: Trijntje Hessels Baarda #11533 Andere partner 1 Notities
V Kind 1: Sjoukjen Baarda #12334 Geboren: 12 Okt 1809 in Franekeradeel, Tzum 4,1 Gedoopt: 5 Nov 1809 in Franekeradeel, Tzum 1
M Kind 2: Sjoerd Baarda #12335 Geboren: 3 Nov 1810 in Franekeradeel, Tzum 4,1 Gedoopt: 25 Nov 1810 in Franekeradeel, Tzum 1
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Internet: www.tresoar.nl. (3) DTB boeken Schettens-Longerhouw. (4) E-mail van Douwe M. Bonnema dd 22-8-02 'Baarda'. (5) Internet: http://www.zenegroen.nl/genea/hazadata/bontjema_en.htm. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex