10 okt 2016                   

Echtgenote: Sjoertje Ages #16247
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Moeder: Notities
Echtgenoot: Durck Goslicks #16246 Ook bekend als: Durk Goslings 1 Getrouwd: 26 Aug 1703 in Wonseradeel, Schraard 2
Geboren: Gedoopt: Overleden: Beroep: mr. timmerman 1 Vader: Moeder: Andere partner 2 Notities
Bronnen: (1) Kerkvoogdijboek Schettens 1715-1774. (2) Internet: www.tresoar.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex