10 okt 2016                   

Echtgenote: Teth Poppesd. van Andringa #15898
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Moeder:
Echtgenoot: Hoyte van Goslinga #15895 Getrouwd: 28 Jul 1622 1
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Feye Sipts van Goslinga #11250 Moeder: Tjets Hoytesd. Uninga van Hoytema #13265
Bronnen: (1) Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk Goslinga . 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex