10 okt 2016                   

Echtgenote: Tietje Lolkes #15717
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Moeder: Notities
Echtgenoot: Frans Folkerts Klinkenberg #11711 overleed in de ouderdom van: 67 Getrouwd: 18 Mei 1783 in Wonseradeel, Schraard 1
Geboren: ___ 1754 in Duitsland, Oost Friesland 2 Overleden: 25 Jun 1821 in Wonseradeel, Schettens 2,1 Beroep: Arbeider 3 Vader: Folkert Franses #13924 Moeder: Taatje Berends #13925 Andere partner 2 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Tresoar Leeuwarden. (3) E-mail van Douwe M. Bonnema dd 21-8-02 'Jarigh Siouckes'. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex