10 okt 2016                   

Echtgenote: Gaets Epesd. van Aylva #15603
Geboren: Gedoopt: Overleden: ___ 1523 1 Begraven: in Franeker 1 Vader: Epe Epes Aylva #11173 (grietman Wonseradeel 1527-1533) Moeder: Beatrix Watzesd. Walta #11174 Notities
Echtgenoot: Sicke Gratinga #13224 Getrouwd:
Geboren: Vader: Moeder: Andere partner 1 Andere partner 3
Bronnen: (1) Internet: http://depot.knaw.nl/5182/1/aelua.pdf. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex