10 okt 2016                   

Echtgenote: Titia Catharina Gerlsma #15531 overleed in de ouderdom van: 86
Geboren: 13 Apr 1802 in Sloten 1 Gedoopt: 2 Mei 1802 in Sloten 1 Overleden: 19 Jan 1889 in Leeuwarden 1 Vader: Cornelis Jentjes Gerlsma #22695 (Dokter) Moeder: Cornelia Albarda #22696
Echtgenoot: Folkert Jouwerts Witteveen #15529 overleed in de ouderdom van: 92 Getrouwd: 15 Feb 1829 in Sloten 2,1
Geboren: 18 Dec 1793 in Oostdongeradeel, Metslawier 2 Gedoopt: 5 Jan 1794 in Oostdongeradeel, Metslawier 2 Overleden: 12 Okt 1886 in Lemsterland, Lemmer 2 Beroep: Geneesheer en wethouder te Lemmer 2,1 Vader: Jouwert Cornelis Witteveen #3611 (Mederechter, ontvanger, notaris) Moeder: Tettie Sybrens Stapert #3651 Andere partner 1 Notities
Bronnen: (1) Ut itselde skaei fan Gysbert Japiks. (2) E-mail van Heleen Bucking-Boschma dd 21-11-04. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex