10 okt 2016                   

Echtgenote: Trijntje Eerdes Feenstra #15158
Geboren: 15 Nov 1837 in Wonseradeel 1 Gedoopt: Overleden: Vader: Eerde Jans Feenstra #15159 Moeder: Dieuwkje Wypkes Postma #15160
Echtgenoot: Rommert Tjeerds Algera #15157 overleed in de ouderdom van: 40 Getrouwd: 24 Mei 1856 in Wonseradeel 1
Geboren: 9 Okt 1834 in Wonseradeel, Exmorra 1 Gedoopt: Overleden: 3 Jun 1875 in Wonseradeel 1 Vader: Tjeerd Baukes Algera #15161 (timmerman) Moeder: Rinske Rommerts Visscher #15162 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex