10 okt 2016                   

Echtgenoot: Gemme Douwes van Burmania #15042 overleed in de ouderdom van: 78
Geboren: ___ 1524 1 Gedoopt: Overleden: 28 Nov 1602 in Ferwerderadeel, Ferwerd 1,2 Vader: Douwe Riencks van Burmania #15034 Moeder: Saepck Werpsd. van IJdsma #15035 Notities
Echtgenote: Jel Tjaertdr. van Aylva #11182 overleed in de ouderdom van: 95
Geboren: ___ 1518 in Wonseradeel, Witmarsum 1 Overleden: 12 Apr 1613 in Ferwerderadeel, Ferwerd 1,2 Vader: Tjaert Epes van Aylva #11176 (grietman Wonseradeel vanaf 1535) Moeder: Ulbet Ulbesdr. Thema #11177
M Kind 1: Sjuck Gemmes van Burmania #15040 overleed in de ouderdom van: 37 Geboren: ___ 1560 in Leeuwarderadeel, Britsum 1 Gedoopt: Overleden: 29 Mrt 1597 in Leeuwarderadeel, Britsum 1 Echtgenote: Cnier Laesd. van Douma #15041 Getrouwd: 3
Bronnen: (1) Internet: www.genealogieonline.nl/jellema-stamboom. (2) Genealogie Aylva, door P. Noomen. (3) Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk Burmania. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex