10 okt 2016                   

Echtgenote: Bjuck Sijtzesd. van Aylva #14834
Geboren: Gedoopt: Overleden: 28 Mrt 1544 1 Vader: Moeder: Notities
Echtgenoot: Watze Wijtses van Cammingha #14833 Getrouwd: 1
Geboren: Gedoopt: Overleden: 20 Okt 1576 Vader: Wijtze Cammingha #5645 Moeder: Rints Fransd. van Minnema #6651 Andere partner 2 Notities
Bronnen: (1) Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Cammingha Oud. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex