10 okt 2016                   

Echtgenote: Ael Sasckersdr. Jelmera #14823
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Moeder:
Echtgenoot: Feycke Aebinga #14822 Getrouwd: 1
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Gosse Aebinga #14820 Moeder: Trijn Gossesd. Roorda #14821 Notities
M Kind 1: Schelte van Aebinga #14824 Ook bekend als: Donia van Jelmera 1 Geboren: Gedoopt: Overleden: in Overijssel, Kampen 1 Echtgenote: Hijlck Romckesdr. van Donia #14825 Getrouwd: 1 Notities
Bronnen: (1) Stamboek van den Frieschen Adel, Stamboek van den Frieschen Adel, Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Aebinga. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex