10 okt 2016                   

Echtgenote: Aaltje Aysma #14656 Ook bekend als: Aeltie
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Hotze Sijbouts van Aysma #10726 (Ontvanger, bijzitter) Moeder: Anna Idzes #10959 Notities
Echtgenoot: Hidde Jetses Pettertille #6551 Ook bekend als: Pettertella 1 Getrouwd: BEF 1664 2
Geboren: ___ 1614 in Leeuwarderadeel, Goutum 3,2 Vader: Jetze Hiddes Pettertille #6543 (bijzitter Leeuwarderadeel) Moeder: Aafke Everts Bualda #6545 Andere partner 2 Andere partner 3 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Internet: http://home.hccnet.nl/wsels/t3/t3_0006.html. (3) Genealogysk Jierboekje 1992 Kwartierstaat Dam Jaarsma, 69. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex