10 okt 2016                   

Echtgenoot: Melis Bergsma #1889 overleed in de ouderdom van: 72
Geboren: 28 Jul 1904 in Franekeradeel, Hitzum 1 Overleden: 29 Apr 1977 2 Vader: Tjalling Bergsma #1890 (landarbeider) Moeder: Klaaske van den Berg #1891 Notities
Echtgenote: Tjitske Buwalda #1464 overleed in de ouderdom van: 87 Getrouwd: 28 Okt 1933 in Wonseradeel
Geboren: 18 Mei 1913 in Wonseradeel, Kimswerd 2 Overleden: 30 Okt 2000 in Bolsward 2 Begraven: 3 Nov 2000 in Wonseradeel, Makkum 2 Vader: Riemer Buwalda #1288 (landarbeider) Moeder: Sjoukje Hoekstra #1461 (dienstmeid) Notities
Bronnen: (1) Internet: www.genver.nl. (2) Familiebericht in persoonlijk archief André A. Buwalda. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex