10 okt 2016                   

Echtgenote: Antje Gerryts #14597
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Moeder: Notities
Echtgenoot: Tialcke Reins Bonnema #14596 Getrouwd: 18 Nov 1682 in Wonseradeel 1,2 Kerk. huwelijk: 2 Nov 1682 in Hennaarderadeel, Roodhuis 2 (zie info 1)
Geboren: Gedoopt: Overleden: Religie: R.K. 2 Vader: Moeder: Notities
M Kind 1: Rein Tialckes #14594 Ook bekend als: Rein Tjalkes 3 Geboren: ___ 1683 Gedoopt: Overleden: Religie: R.K. 3 Echtgenote: Rinske Allerts #14595 geb. ___ 1689 Getrouwd: 9 Jun 1708 in Wonseradeel 1,3 Kerk. huwelijk: 9 Jun 1708 in Wymbritseradeel, Blauwhuis 3 (zie info 2) Notities
Bronnen: (1) Genealogie Foeckema, De Foeckema's oer heech en leech (Genealogysk Jierboekje 2003) (2) Internet: www.tresoar.nl. (3) E-mail van Douwe M. Bonnema dd 18-08-2010. Gebeurtenisinformatie Info (1) Opmerking : getuigen: Obbe Gerrits en Johannes Tieerds Info (2) getuige bij huwelijk haar stiefvader Tjalling Fongers 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex