10 okt 2016                   

Echtgenote: Rinske Allerts #14595
Geboren: ___ 1689 in Wymbritseradeel, Nijland 1 Gedoopt: Overleden: Vader: Allert Eernties #14598 Moeder: Hiltie Ulbes Foeckema #14599 Notities
Echtgenoot: Rein Tialckes #14594 Ook bekend als: Rein Tjalkes 2 Getrouwd: 9 Jun 1708 in Wonseradeel 1,2 Kerk. huwelijk: 9 Jun 1708 in Wymbritseradeel, Blauwhuis 2 (zie info 1)
Geboren: ___ 1683 Gedoopt: Overleden: Religie: R.K. 2 Vader: Tialcke Reins Bonnema #14596 Moeder: Antje Gerryts #14597 Notities
Bronnen: (1) Genealogie Foeckema, De Foeckema's oer heech en leech (Genealogysk Jierboekje 2003) (2) E-mail van Douwe M. Bonnema dd 18-08-2010. Gebeurtenisinformatie Info (1) getuige bij huwelijk haar stiefvader Tjalling Fongers 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex