10 okt 2016                   

Echtgenoot: Hilbert van der Schaaf #14450 leeftijd: 96
Geboren: 20 Jul 1920 in Opsterland, Ureterp 1 Vader: Moeder:
Echtgenote: Saapke van Abbema #14449 overleed in de ouderdom van: 58 Getrouwd: 21 Jul 1943 in Wonseradeel, Witmarsum 1
Geboren: 11 Feb 1917 in Wonseradeel, Schettens 1 Overleden: 2 Jan 1976 in Wonseradeel, Arum 1 Begraven: 6 Jan 1976 in Wonseradeel, Arum 1 Vader: Johan Tettero van Abbema #14451 (arbeider, gardenier, groentekweker) Moeder: Hinke Wiebes Tilstra #14452
Bronnen: (1) Internet: http://www.groenj.freeler.nl/vdschaaf_bestanden/gd-hoofd.htm. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex