10 okt 2016                   

Echtgenote: Luts Ernst-Sickesd. van Aylva #14304
Geboren: Vader: Ernst Sicco van Aylva #21953 (Heer van Witmarsum, grietman van W. Dongeradeel) Moeder: Anna van Cammingha #21954
Echtgenoot: Frans Doecke van Cammingha #14303 overleed in de ouderdom van: 27 Ook bekend als: Frans Duco van Cammingha 1 Getrouwd: 14 Dec 1679 1
Geboren: ___ 1653 2 Overleden: 10 Nov 1680 2 Begraven: in Wonseradeel, Tjerkwerd Vader: Watse Franses van Cammingha #14294 Moeder: Rixt Keimpes van Donia #14293 Notities
Bronnen: (1) Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk Jelmera-Cammingha. (2) Tjerkwerd: grafmonument, LC 24-12-02. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex