10 okt 2016                   

Echtgenoot: Anne Johanneszn. Rispens #173 overleed in de ouderdom van: 44
Geboren: ABT 1570 Overleden: BEF 1614 in Idaarderadeel 1 Vader: Johannes van Rispens #3009 (kerkvoogd, ontvanger) Moeder: Goyck Johannesdr. van Hoptilla #6616
Echtgenote: Auck Siercksdr. Hankema #62
Geboren: Overleden: 29 Mrt 1667 2 Vader: Sierck Lamberts Hanckema #2077 Moeder: Gaets Lolckedr Adama #2078 Andere partner 2 Notities
V Kind 1: Goyck Annesdr. Rispens #9653 Geboren: ABT 1610 3 Echtgenoot: Ulbe Broers Sippens #9652 geb. ABT 1615 ovl. 29 Apr 1668 Getrouwd: 3 Jun 1643 in Hennaarderadeel 4 Notities
Bronnen: (1) E-mail van Ger Straatman dd 28-01-01 Bualda - bestand, 1. (2) Internet: http://www.ysa.nl/stam/ Zie archief. (3) Jaartal geschat door André A. Buwalda. (4) Internet: http://ysa.nl/stam, 1. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex