10 okt 2016                   

Echtgenoot: Sijtse Juws van Aylva #13789
Geboren: ___ 1481 1 Vader: Moeder: Andere partner 2
Echtgenote: Bjuck Sjoertsd. van Aebinga #6655 Getrouwd: ___ 1548 2,1
Overleden: 3 Jul 1534 3 Begraven: in Oostdongeradeel, Metslawier 3 Vader: Sjoerd Aebinga van Humalda #10618 Moeder: Geel Juwsd. Mockema #10619 Andere partner 2 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.genealogieonline.nl. (2) Stamboek van den Frieschen Adel, Stamboek van den Frieschen Adel, Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Aebinga. (3) Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk Galama. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex