10 okt 2016                   

Echtgenoot: Doecke Agges van Walta #13699 Ook bekend als: Doecke van Jongema
Geboren: Overleden: 20 Jan 1551 1 Begraven: in Sneek 1 Beroep: olderman van Sneek Vader: Agge Epes van Walta #22370 Moeder: Fedt Taeckesdr. van Hermana #22371 Andere partner 1 Andere partner 2 Notities
Echtgenote: Trijn Sickesd. van Liauckama #13698 Getrouwd: AFT 1544 2
Geboren: Overleden: 26 Sep 1582 2 Vader: Sicke van Liauckema #31562 Moeder: Ymck Fransdr van Minnema #31563 Andere partner 2
M Kind 1: Laes van Jongema #30600 overleed in de ouderdom van: 80 Ook bekend als: Agge Doeckes van Walta Geboren: ___ 1546 Overleden: ___ 1626 Begraven: in Hennaarderadeel, Wommels Beroep: ontvanger-generaal van Friesland Echtgenote: Luts van Aylva #30599 geb. ___ 1545 ovl. ___ 1580 Getrouwd: Notities
Bronnen: (1) Internet: http://www.simonwierstra.nl/WALTA.htm. (2) Stamboek van den Frieschen Adel, Stamboek van den Frieschen Adel, Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Roorda. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex