10 okt 2016                   

Echtgenote: Trijntje Ages Baarda #13538 overleed in de ouderdom van: 34
Geboren: 14 Jun 1804 in Wymbritseradeel, Wolsum 1 Overleden: 16 Aug 1838 1 Vader: Moeder:
Echtgenoot: Bauke Broers Haagsma #12750 overleed in de ouderdom van: 75 Getrouwd: 1
Geboren: 13 Aug 1799 in Wonseradeel, Longerhouw 2,1 Gedoopt: 18 Aug 1799 in Wonseradeel, Longerhouw 2 Beroep: Veearts 1 Overleden: 1 Jan 1875 in Workum 1 Vader: Broer Ysbrants Haagsma #12741 Moeder: Doutjen Baukes Wiersma #12742 Notities
Bronnen: (1) Internet: http://www.betuwe.net/~elsingkb/stadata/4378.htm. (2) DTB boeken Schettens-Longerhouw. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex