10 okt 2016                   

Echtgenoot: Freerk Dirk Meine Sieds Bruinsma #13472 leeftijd: 79 Ook bekend als: Frits Bruinsma 1
Geboren: 23 Apr 1937 in Sneek 2,1 Beroep: werkleider Sociale Werkvoorziening 3 Vader: Jacob Bruinsma #25307 (vertegenwoordiger) Moeder: Margaretha Tuininga #25308 Notities
Echtgenote: Wiebrig Buwalda #13467 leeftijd: 73 Ook bekend als: Wieke Buwalda Getrouwd: 12 Aug 1964 in Sneek 2
Geboren: 20 Mrt 1943 in Sneek 2,3 Vader: Jan Buwalda #6480 (broodbakker) Moeder: Klaaske Alta #6481 Notities
Bronnen: (1) E-mail van Wieke Bruinsma-Buwalda dd 20-5-2015. (2) Internet: koninklijke Bibliotheek online, www.kb.nl. (3) E-mail van Wieke Bruinsma-Buwalda dd 22-5-2015. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex