10 okt 2016                   

Echtgenote: Pietje Ates Vellinga #13464
Geboren: Vader: Ate Hessels Vellinga #29826 Moeder: Baukje N.N. #29827 Notities
Echtgenoot: Bauke Douwes Reitsma #13463 overleed in de ouderdom van: 49 Getrouwd: 20 Nov 1803 in Wonseradeel, Schraard 1,2
Geboren: ___ 1778 2 Overleden: 18 Feb 1827 in Wonseradeel 2 Vader: Moeder: Notities
V Kind 1: Ynske Baukes #18620 Geboren: 11 Aug 1804 in Wonseradeel, Schraard 2 Gedoopt: 26 Aug 1804 in Wonseradeel, Schraard 2 Overleden:
M Kind 2: Douwe Baukes #18621 Geboren: 13 Jun 1806 in Wonseradeel, Schraard 2 Gedoopt: 22 Jun 1806 in Wonseradeel, Schraard 2 Overleden:
V Kind 3: Baukjen Baukes Reitsma #16201 overleed in de ouderdom van: 77 Ook bekend als: Baukje 2 Geboren: 27 Okt 1808 in Wonseradeel, Schraard 2 Gedoopt: 27 Nov 1808 in Wonseradeel, Schraard 2 Overleden: 29 Dec 1885 in Wonseradeel 2 Echtgenoot: Hendrik Scheltes Runia #16200 geb. 7 Apr 1810 ovl. 14 Dec 1859 Getrouwd: 25 Jan 1834 in Wonseradeel 2
M Kind 4: Ate Baukes #18622 Geboren: 21 Jul 1810 in Wonseradeel, Schraard 2 Gedoopt: 5 Aug 1810 in Wonseradeel, Schraard 2 Overleden:
M Kind 5: Ate Baukes Reitsma #11832 overleed in de ouderdom van: 83 Geboren: 19 Dec 1811 in Wonseradeel, Mairie Witmarsum, Schraard 1 Overleden: 27 Feb 1895 in Wonseradeel, Cornwerd 1 Echtgenote: Martha Klazes Kooistra #11833 geb. 12 Mrt 1822 Getrouwd: 9 Mei 1840 in Wonseradeel 3 Notities
M Kind 6: Tiete Baukes Reitsma #14575 overleed in de ouderdom van: 77 Geboren: 16 Jan 1816 in Franeker 4 Gedoopt: Overleden: 18 Jun 1893 in Wonseradeel, Schettens 4 Beroep: Boerenarbeider 4 Echtgenote: Johantje Symons Foekema #14576 geb. 19 Aug 1822 Getrouwd: 20 Mei 1848 in Wonseradeel 4
Bronnen: (1) Internet: genealogy.friesland. (2) Internet: www.tresoar.nl. (3) Internet: http://www3.telus.net/verster/deboer/kwgdbIV.htm#10. (4) Genealogie Foeckema, De Foeckema's oer heech en leech (Genealogysk Jierboekje 2003) 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex