10 okt 2016                   

Echtgenoot: Hoyte Ymes #13199
Geboren: Vader: Moeder: Notities
Echtgenote: Trijntje Jacobs #13197 Getrouwd:
Gedoopt: 23 Nov 1660 in Hennaarderadeel, Lutkewierum 1 Vader: Jacob Aanes #13196 Moeder: Aafke Reijns #13195 Andere partner 2 Notities
M Kind 1: Yme Hoytes #13200 Geboren: ___ 1682 2
V Kind 2: Aafke Hoytes #13201 Geboren: ___ 1684 in Leeuwarden 2
Bronnen: (1) E-mail van Jarich Renema dd 24-07-2003. (2) Gen. 507 ryksargyf te Leeuwarden, door: Douwe Dirks Osinga, (1886-1960) (Zie homepage Buwalda) 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex