10 okt 2016                   

Echtgenoot: Jacob Aanes #13196
Geboren: Vader: Moeder: Andere partner 2
Echtgenote: Aafke Reijns #13195 Getrouwd: 1
Geboren: Overleden: ___ 1663 1 Vader: Rein Riencx #12466 (kerkvoogd Witmarsum 1631) Moeder: IJtje Alberts #12467
V Kind 1: Trijntje Jacobs #13197 Gedoopt: 23 Nov 1660 in Hennaarderadeel, Lutkewierum 1 Echtgenoot: Hoyte Ymes #13199 Getrouwd: Echtgenoot: Claes Hotses #13202 Getrouwd: 1 Notities
Bronnen: (1) E-mail van Jarich Renema dd 24-07-2003. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex