10 okt 2016                   

Echtgenote: Tjets Jacobs van Sixma #13041
Geboren: Overleden: 2 Jan 1557 1 Begraven: in Barradeel, Tzummarum 1 Vader: Moeder:
Echtgenoot: Tjallingh Riencks van Andla #13040 overleed in de ouderdom van: 55 Getrouwd: ___ 1515 2
Geboren: ___ 1495 2 Overleden: ___ 1550 in Barradeel, Tzummarum 1,2 Vader: Rienck Sytses Andla #5214 Moeder: Jetscke Sjoerds Grovestins #5215 Andere partner 1 Notities
M Kind 1: Douwe Tjallings van Andla #13038 overleed in de ouderdom van: 73 Ook bekend als: Douwe van Sixma 3 Geboren: ABT 1517 1 Overleden: 2 Feb 1590 1 Begraven: in Barradeel, Tzummarum 1 Echtgenote: Teth Tjepckesdr van Epema #28995 geb. ABT 1520 Getrouwd: Echtgenote: Bauck Riencksd. van Popma #13039 Getrouwd: Notities
V Kind 2: Doedt Tjallings van Andla #28996 overleed in de ouderdom van: 17 Geboren: ___ 1540 in Barradeel, Tzummarum 2 Overleden: 2 Nov 1557 in Barradeel, Tzummarum 1 Begraven: in Barradeel, Tzummarum 1
Bronnen: (1) Internet: http://www.simonwierstra.nl/SIXMA.htm. (2) Internet: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-griffioen-koster/I15875.php. (3) Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk Sixma . 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex