10 okt 2016                   

Echtgenote: Jetske van Sytzama #12917 overleed in de ouderdom van: 55
Geboren: ___ 1618 in Idaarderadeel, Friens 1 Overleden: 9 Mrt 1673 in Wonseradeel, Arum 1 Begraven: in Wonseradeel, Arum 1 Vader: Andries van Sytzama #12890 Moeder: Johanna van Arentsma #12891 Notities
Echtgenoot: Jarich Tjercks van Herema #12916 overleed in de ouderdom van: 52 Getrouwd: 29 Jan 1643 2
Geboren: ___ 1609 2 Overleden: 29 Jan 1661 in Wonseradeel, Arum 2,1 Begraven: in Wonseradeel, Arum 1 Vader: Tjerck Goslicks van Herema #12912 Moeder: Luts Douwesd. van Walta #12913 Notities
Bronnen: (1) Friens en de Van Sytzama's. (2) Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk Herema. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex