10 okt 2016                   

Echtgenote: Foockel van Eysinga #12887 overleed in de ouderdom van: 23
Geboren: 24 Jan 1628 in Baarderadeel, Weidum 1 Overleden: 20 Jun 1651 in Baarderadeel, Weidum 1 Vader: Aede van Eysinga #12888 Moeder: Catharina van Eysinga #12889
Echtgenoot: Pier Andriesses van Sytzama #9156 overleed in de ouderdom van: 38 Getrouwd: 27 Mei 1649 in Idaarderadeel, Friens 1
Geboren: 22 Jan 1626 in Idaarderadeel, Friens 2 Overleden: ___ 1665 1 Vader: Andries van Sytzama #12890 Moeder: Johanna van Arentsma #12891 Andere partner 2
Bronnen: (1) Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk Eysinga. (2) Friens en de Van Sytzama's. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex