10 okt 2016                   

Echtgenoot: Antje Wallings de Valk #10131
Vader: Moeder:
Echtgenote: Alle Gjalts Adema #8846 overleed in de ouderdom van: 42 Getrouwd: 22 Mei 1844 in Menaldumadeel 1,2
Geboren: 28 Okt 1812 in Smallingerland, Mairie Oudega, Oudega 3,4 Overleden: 28 Nov 1854 in Smallingerland 5 Vader: Gjalt Ates Adema #8831 Moeder: Uilkjen Annes Herder #8842
Bronnen: (1) E-mail van Nanda Tilstra d.d. 30-3-03. (2) Internet: www.genlias.nl. (3) Genealogische gegevens v/d geslacht Adema (alleen gegevens), 3. (4) Internet: www.tresoar.nl. (5) E-mail van Nanda Tilstra-Krist dd 26-06-01, 1. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex