10 okt 2016                   

Echtgenote: Doedt Wijgersd. van Eelsma #7203 overleed in de ouderdom van: 48
Overleden: 1 Mei 1560 1 Geboren: ___ 1512 1 Vader: Moeder:
Echtgenoot: Hobbe Eelkes van Heringa #7178 overleed in de ouderdom van: 50
Overleden: 26 Dec 1562 1 Geboren: ___ 1512 1 Vader: Eelcke van Heringa #2017 Moeder: Lisck Hobbe-Doeckesd. van Rinia #3182 Notities
V Kind 1: Sjouck Hobbesd. van Heringa #10585 overleed in de ouderdom van: 38 Geboren: ___ 1551 2,3 Overleden: 18 Mrt 1589 4,2,3 Begraven: in Baarderadeel, Hijlaard 3 Echtgenoot: Ulbe Douwes van Aylva #10584 geb. ___ 1551 ovl. 23 Aug 1617 Ook bekend als: Olde Ulbe Aylva 5
V Kind 2: Trijn Hobbesd. van Heringa #12910 Geboren: Overleden: 22 Dec 1605 6 Begraven: in Bolsward 6 Echtgenoot: Tjerck Bonnes van Haytsma #12911 geb. ___ 1540 ovl. 1572/1573 Getrouwd: Echtgenoot: Goslick van Herema #11358 geb. Mei 1532 ovl. 1 Jun 1611 Getrouwd: ABT 1575 7
Bronnen: (1) Stamboek van den Frieschen Adel, Stamboek van den Frieschen Adel, Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Camstra. (2) Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Aylva. (3) Grafsteen Hervormde Kerk te Hijlaard. (4) Stamboek van den Frieschen Adel, 284. (5) Handschrift Cronenburgh. (6) Internet: http://www.simonwierstra.nl/BONGA.htm. (7) Aanname, nog niet 100% zeker. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex