10 okt 2016                   

Echtgenoot: Rommert Romkes Rommerda #9334 overleed in de ouderdom van: 38
Geboren: ___ 1660 Overleden: 11 Mrt 1698 1 Begraven: in Bolsward 1 Beroep: kerkvoogd, vroedsman 1,2 Vader: Romcke Rommerts Rommerda #13454 Moeder: Jeltie Annes Goslinga #13455 Notities
Echtgenote: Pijtje Jacobs Algra #2093 overleed in de ouderdom van: 51 Getrouwd: 23 Okt 1681 in Bolsward 3
Geboren: ___ 1664 4 Overleden: Jul 1715 4 Begraven: in Bolsward 4 Vader: Jacob Piters Algera #14043 Moeder: Siouck Douwis #14044 Andere partner 2 Notities
V Kind 1: Sjoukje Rommerts Rommerda #111 overleed in de ouderdom van: 22 Geboren: ___ 1693 5 Overleden: 14 Aug 1715 1 Begraven: in Bolsward 1 (zie info 1) Echtgenoot: Sybe Reyners Buwalda #20 geb. ___ 1688 ovl. 31 Aug 1722 Ook bekend als: Sybe Reynerts Bualda 2 (zie info 2) Kerk. ondertrouw: 6 Dec 1711 Getrouwd: 20 Dec 1711 in Wonseradeel, Burgwerd 2 (zie info 3) Notities
Bronnen: (1) Grafsteen Hervormde Kerk te Bolsward, Martinikerk. (2) Internet: www.tresoar.nl. (3) Internet: www.tresoar.nl. (4) Internet: www.walmar.nl/verbeteringen.doc. (5) Grafsteen Hervormde Kerk te Bolsward, Martinikerk. Gebeurtenisinformatie Info (1) Martinikerk. Verdwenen zerken no. 5. Grafsteen nr. 69 Den 14 Augustus 1715 [is in den] Heere gerust den eerbare Siouckie Rommerda de huisvrouw [van] Sybe Bouwalda out int 22 iaer en leit hier met haer k[raem]k[ind] begraven In 1671 stond de steen op naam van de erfgenamen van Feijcke Oenes, oud burgemeester. Info (2) Naam volgens geboorteakte zoon Rommert. Info (3) Hij had kinderen uit het 1e huwelijk blijkens grafzerk in Bolsward. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex