10 okt 2016                   

Echtgenoot: Sascker van Heringa #7189
Vader: Eelcke van Heringa #2017 Moeder: Lisck Hobbe-Doeckesd. van Rinia #3182
Echtgenote: Hil Binnertsd. van Aebinga #2462 Getrouwd: ___ 1582 1
Vader: Moeder:
V Kind 1: Geel van Heringa #12847 Geboren:
M Kind 2: Eelcke Sasckers van Heringa #10990 Geboren: Overleden: Jan 1606 in Hennaarderadeel, Oosterend 1,2 (zie info 1) Echtgenote: Teth Hesselsd. van Roorda #10586 ovl. 7 Jan 1606 Getrouwd: Notities
Bronnen: (1) Stamboek van den Frieschen Adel, Stamboek van den Frieschen Adel, Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Camstra. (2) Stamboek van den Frieschen Adel, Stamboek van den Frieschen Adel, Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Roorda. Gebeurtenisinformatie Info (1) Bongahuis 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex