10 okt 2016                   

Echtgenoot: Tjaert Cornelis van Aylva #7180 overleed in de ouderdom van: 45
Geboren: 20 Mrt 1712 1 Overleden: 11 Sep 1757 in Wonseradeel, Hichtum 1 Beroep: Grietman van Wonseradeel 1747-1757 2 Vader: Cornelis Tjaards van Aylva #11046 (grietman van Wonseradeel 1701-1745) Moeder: Juliana thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg #11047 Notities
Echtgenote: Juliana Agatha Barones thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg #199 overleed in de ouderdom van: 66 Ook bekend als: Titita Wiegers Swerms Getrouwd: 21 Nov 1756 in Wonseradeel, Hichtum 1,3
Geboren: 28 Sep 1731 in Dantumadeel, Rinsumageest 1 Overleden: ___ 1798 1 Vader: Jan Sicco Rijksbaron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg #11075 Moeder: Elisabeth Helena van Camstra #11077 Notities
Bronnen: (1) Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Aylva. (2) Grietmannen van Wonseradeel. (3) Internet: www.tresoar.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex