10 okt 2016                   

Echtgenoot: Sjoerd Bos #1402 overleed in de ouderdom van: 82
Geboren: 22 Sep 1859 in Hennaarderadeel, Kubaard 1 Beroep: boereknecht 1 Overleden: 20 Nov 1941 in Hennaarderadeel, Kubaard 1,2 Vader: Taede Aebes Bos #1682 (koopman) Moeder: Klaaske Sjoerds Ypma #1683 Andere partner 2 Notities
Echtgenote: Klaaske Buwalda #1271 overleed in de ouderdom van: 55 Getrouwd: 19 Mei 1883 in Wonseradeel 1 Gescheiden: 25 Jun 1891 in Leeuwarden 3,1
Geboren: 25 Sep 1864 in Wonseradeel, Arum 2 Overleden: 26 Sep 1919 in Wonseradeel, Arum 3 Beroep: dienstmeid Vader: Ane Arjens Buwalda #284 (wegwerker, kastelein, gardenier) Moeder: Trijntje Keimpes Boersma #1270 (dienstmeid) Andere partner 2 Notities
M Kind 1: Arjen Buwalda #1403 overleed in de ouderdom van: 52 Geboren: 5 Apr 1891 in Wonseradeel, Arum 3 Overleden: 23 Feb 1944 in Zuid-Holland, Delft 4 Beroep: administrateur Begraven: 26 Feb 1944 in Zuid-Holland, Delft 5 (zie info 1) Echtgenote: Akke Nieuwenhuis #6428 geb. 1 Mei 1890 Getrouwd: 18 Jun 1914 in Franeker 3,1 Gescheiden: 20 Aug 1928 in Franeker 3 (zie info 2) Getrouwd: 10 Aug 1932 in Zuid-Holland, Delft 4 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.allefriezen.nl. (2) Internet: www.genver.nl. (3) Internet: www.tresoar.nl. (4) http://www.archief.delft.nl/. (5) Internet: koninklijke Bibliotheek online, www.kb.nl. Gebeurtenisinformatie Info (1) Alg.begraafplaats Jaffa. Info (2) Echtscheiding is 31 Mei 1928 te Den Haag uitgesproken. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex