10 okt 2016                   

Echtgenote: Lysbet Jacobs #12656
Geboren: Vader: Jacob Ates #27685 Moeder: Grietje Siebrens #27686 Notities
Echtgenoot: Ane Hettes Glinstra #12655 Ook bekend als: Aane Hettes 1 Getrouwd: Sep 1753 2 (zie info 1)
Geboren: Vader: Hette Durks #12661 Moeder: Gatske Anes #12662 Notities
V Kind 1: Gatske Anes #27684 Ook bekend als: Gatske Annes 3 Geboren: 14 Sep 1753 3 Notities
V Kind 2: Sioertie Anes #27687 Gedoopt: 7 Aug 1757 in Wymbritseradeel, Nijland 1 Overleden:
V Kind 3: Sioertie Anes #27688 Gedoopt: 13 Aug 1758 in Wymbritseradeel, Nijland 1 Overleden:
V Kind 4: Trijntje Anes Glinstra #14873 overleed in de ouderdom van: 62 Geboren: ___ 1760 in Wonseradeel, Schettens 2,4 Gedoopt: 11 Jan 1761 in Wymbritseradeel, Nijland 1 Overleden: 5 Sep 1822 in Wonseradeel, Schettens 2,4 (zie info 2) Echtgenoot: Bokke Harmens Stremler #11709 geb. ___ 1754 ovl. 5 Sep 1819 Getrouwd: 22 Mei 1796 in Wonseradeel, Pingjum 5 Notities
V Kind 5: Mayke Anes #12657 Geboren: 2 Okt 1765 in Wonseradeel, Schettens/Longerhouw 6 Gedoopt: 13 Okt 1765 in Wonseradeel, Schettens/Longerhouw 6
M Kind 6: Hette Anes Glinstra #12658 overleed in de ouderdom van: 74 Geboren: 31 Dec 1767 in Wonseradeel, Schettens 6,7 Gedoopt: 10 Jan 1768 in Wonseradeel, Schettens/Longerhouw 6 Overleden: 29 Apr 1842 in Bolsward 8,9 Beroep: Arbeider 4,7 Echtgenote: Aafke Pieters Haarsma #12684 geb. ___ 1771 ovl. 15 Nov 1835 Getrouwd: 13 Sep 1801 in Wonseradeel, Schettens 6,2 Notities
V Kind 7: Grietje Anes #12659 Geboren: 10 Mei 1769 in Wonseradeel, Schettens/Longerhouw 6 Gedoopt: 14 Mei 1768 in Wonseradeel, Schettens/Longerhouw 6
M Kind 8: Douwe Anes #12660 Geboren: 26 Jul 1770 in Wonseradeel, Schettens/Longerhouw 6 Gedoopt: 29 Jul 1770 in Wonseradeel, Schettens/Longerhouw 6
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Internet: www.tresoar.nl. (3) Internet: www.walmar.nl/verbeteringen.doc. (4) Tresoar Leeuwarden. (5) Internet: http://idskje2.topcities.com/5665.html. (6) DTB boeken Schettens-Longerhouw. (7) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Schettens. (8) Kerkvoogdijboek Schettens 1774-1854. (9) Internet: http://www.hette.nl/hettenammen.htm#Hette%20Glinstra. Gebeurtenisinformatie Info (1) Trouwregister Hervormde gemeente Burgwerd Hichtum Hartwerd, 1753 DTB nr: 799, 1624 - 1810 Vermelding: Derde proclamatie van 9 september 1753, Hichtum Man: Ane Hettes, Hichtum Vrouw: Lysbet Jacobs, Burgwerd NB: met attestatie naar Nijland Info (2) Overleden in woning nr. 22 letter S te Schettens, om 22:00. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex