10 okt 2016                   

Echtgenote: Lijsbeth Johannes Osinga #12636 overleed in de ouderdom van: 70 Geboren: 17 Jun 1889 in Wymbritseradeel, Idzega 1,2 Overleden: 1 Jan 1960 in Wonseradeel, Witmarsum 2 Begraven: in Wonseradeel, Longerhouw 2 Vader: Johannes Johanneszn. Osinga #12637 Moeder: Tietje Watzes Pruiksma #12638
Echtgenoot: Jetze Broers van Abbema #12627 overleed in de ouderdom van: 59 Getrouwd: 11 Mei 1910 in Bolsward 1 Geboren: 19 Dec 1884 in Wonseradeel, Longerhouw 1,2 Overleden: 7 Mrt 1944 in Wonseradeel, Witmarsum 1,2 Begraven: in Wonseradeel, Longerhouw 2 Vader: Broer Johans van Abbema #11656 (veehouder) Moeder: Tietje Jetses Reitsma #11657 Notities
M Kind 1: Broer Johan van Abbema #20094 leeftijd: 105 Geboren: 5 Mrt 1911 in Wonseradeel, Witmarsum Overleden: Echtgenote: Sepkje Everts Hettinga #20095 Getrouwd: Notities
V Kind 2: Ytje van Abbema #20093 leeftijd: 104 Geboren: 3 Apr 1912 in Wonseradeel 3,4 Gedoopt: Overleden: Echtgenoot: Douwe van Es #20092 geb. 20 Feb 1911 ovl. 4 Feb 1987 Getrouwd: Getrouwd: 20 Aug 1930 in Wonseradeel 4 Notities
V Kind 3: Tietje van Abbema #20096 leeftijd: 102 Geboren: ABT 1914 Gedoopt: Overleden: Echtgenoot: Hans R. Falkena #20097 geb. 17 Mrt 1911 Getrouwd: ___ 1935 5
V Kind 4: Annigje van Abbema #20098 leeftijd: 98 Geboren: 21 Apr 1918 in Wonseradeel, Schettens 6 Gedoopt: Overleden: Begraven: in Heerenveen 6 Echtgenoot: Jurjen Bajema #20099 Getrouwd: 7 Mei 1991 6 Notities
M Kind 5: Johannes van Abbema #17621 overleed in de ouderdom van: 50 Ook bekend als: Jopie Mud Geboren: 27 Apr 1921 2 Overleden: 11 Nov 1971 2,7 Begraven: in Wonseradeel, Longerhouw 2 Echtgenote: Pietje Hiemstra #17622 geb. 11 Feb 1925 ovl. 26 Jan 1977 Getrouwd: Notities
Bronnen: (1) E-mail van Douwe M. Bonnema dd 5-10-02 'Jan Fokkes'. (2) Grafsteen in de kerk te Longerhouw. (3) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Schettens. (4) Bevolkingsregisters Wonseradeel, klappers. (5) Internet: http://www.holkema.net/gp6565.htm. (6) Internet: www.graftombe.nl. (7) Internet: www.archiefleeuwardercourant.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex