10 okt 2016                   

Echtgenoot: Pier Broers Burghgraef #12628
Geboren: 21 Dec 1871 in Wonseradeel, Schraard 1,2,3 Religie: Ned. Hervormd 3 Beroep: 'van boerebedrijf' 3 Vader: Broer Gosses Burghgraef #12629 Moeder: Jantje Piers de Boer #12630 Notities
Echtgenote: Hotske Broers van Abbema #12623 overleed in de ouderdom van: 21 Getrouwd: 18 Mei 1895 in Wonseradeel 1
Geboren: 4 Apr 1874 in Wonseradeel, Longerhouw 1,3 Overleden: 30 Jan 1896 in Wonseradeel, Schettens 1 Vader: Broer Johans van Abbema #11656 (veehouder) Moeder: Tietje Jetses Reitsma #11657 Notities
Bronnen: (1) E-mail van Judith Henstra dd 16-7-2002. (2) E-mail van Douwe M. Bonnema dd 5-10-02 'Jan Fokkes'. (3) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Schettens. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex