10 okt 2016                   

Echtgenote: IJtje Alberts #12467
Geboren: Vader: Moeder:
Echtgenoot: Rein Riencx #12466 Getrouwd:
Geboren: ABT 1615 1 Beroep: kerkvoogd Witmarsum 1631 2 Vader: Rynck Sybes #12461 Moeder: Heertie Hessels Sasma #12460 Notities
V Kind 1: Claaske Reins #12 overleed in de ouderdom van: 96 Geboren: ___ 1643 in Wonseradeel, Witmarsum 3,4 Overleden: 9 Jul 1739 in Wonseradeel, Burgwerd 3,5 (zie info 1) Begraven: in Wonseradeel, Witmarsum 4 Echtgenoot: Reyner Jans Buwalda #10 geb. ___ 1645 ovl. 15-23 Aug 1698 Getrouwd: 27 Mei 1667 in Baarderadeel, Winsum 6 Notities
M Kind 2: Albert Reijns #13193 Geboren:
M Kind 3: Rienck Reijns #13194 Geboren:
V Kind 4: Aafke Reijns #13195 Geboren: Overleden: ___ 1663 7 Echtgenoot: Jacob Aanes #13196 Getrouwd: 7
Bronnen: (1) Aanname, nog niet 100% zeker. (2) Kerkvoogdijboek Witmarsum 1623-1662. (3) W. Tsj. Vleer, Genealogie Buwalda, Historisch overzicht van de Buwalda-geslachten 1500-1842 met naam- en adres- lijst uit het jaar 1941, 9. (4) Grafsteen Hervormde kerk te Witmarsum. (5) Grafsteen Hervormde kerk te Witmarsum. (6) Internet: www.tresoar.nl. (7) E-mail van Jarich Renema dd 24-07-2003. Gebeurtenisinformatie Info (1) Volgens Vleer overleden 19 Jun 1739, waarsch. onjuist. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex