10 okt 2016                   

Echtgenoot: Anne Thomas Bakker #12346 overleed in de ouderdom van: 73
Geboren: 23 Jan 1783 in Wonseradeel, Longerhouw 1,2 Gedoopt: 12 Feb 1783 in Wonseradeel, Longerhouw 1,2 (zie info 1) Overleden: 10 Feb 1856 1 Vader: Thomas Dooijes Bakker #12347 Moeder: Uilkjen Annes de Jong #12348 Notities
Echtgenote: Attie Sijbrens de Witte #11546 overleed in de ouderdom van: 71 Getrouwd: 12 Mrt 1814 in Wonseradeel, Mairie Witmarsum 3
Geboren: 23 Apr 1787 in Wonseradeel, Schettens 4,2 Gedoopt: 6 Mei 1787 in Wonseradeel, Schettens 4,2 Overleden: 21 Aug 1858 in Wonseradeel, Tjerkwerd 1 Vader: Sijbren Meintes de Witte #11517 (Boer) Moeder: Tettje Gerrits #11544 Notities
V Kind 1: Mientje Annes Bakker #12516 overleed in de ouderdom van: 56 Geboren: 20 Okt 1818 in Wonseradeel, Longerhouw 5,6 Overleden: 18 Dec 1874 in Wonseradeel 3,5,7 Echtgenoot: Bokke Harmens Stremler #11784 geb. 10 Feb 1824 ovl. 28 Okt 1885 Getrouwd: 11 Okt 1851 in Wonseradeel 3
Bronnen: (1) E-mail van Douwe M. Bonnema dd 26-8-02 'De Witte'. (2) DTB boeken Schettens-Longerhouw. (3) Internet: www.tresoar.nl. (4) Willem Paulus Visser, Stamboom v/d nageslacht van Pieter Harmens en Griet Sjoerds (1997). Stamboom De Witte, 12. (5) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Schettens. (6) Internet: http://www.betuwe.net/~elsingkb/stadata. (7) Lidmatenboek Schettens-Longerhouw 1844-1879?. Gebeurtenisinformatie Info (1) Of gedoopt 2 feb. ?? volgens DTB. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex