10 okt 2016                   

Echtgenote: Aafke Feytes #12338
Geboren: Vader: Moeder:
Echtgenoot: Bauke Heerkes #12337 Ook bekend als: Bauke Herkes 1 Getrouwd: 10 Mei 1722 in Wonseradeel, Tjerkwerd 2,1
Geboren: Vader: Heerke N.N. #12009 Moeder: N.N. #12695 Notities
V Kind 1: Jaitske Baukes #11506 Gedoopt: 30 Mei 1723 in Wonseradeel, Tjerkwerd 3,1 Echtgenoot: Sjoerd Sijbrens de Witte #11485 geb. 1 Aug 1719 Getrouwd: 6 Mrt 1746 in Wonseradeel, Schettens 4 (zie info 1) Notities
M Kind 2: Feijte Baukes #18906 Gedoopt: 8 Nov 1739 in Wonseradeel, Tjerkwerd 1 Overleden: Echtgenote: Anke Bees #18907 geb. 26 Jan 1747 Getrouwd: 2 Sep 1764 in Wonseradeel, Schettens 1 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) E-mail van Douwe M. Bonnema dd 26-8-02 'De Witte'. (3) Aanname, nog niet 100% zeker. (4) Willem Paulus Visser, Stamboom v/d nageslacht van Pieter Harmens en Griet Sjoerds (1997). Stamboom De Witte, 8. Gebeurtenisinformatie Info (1) Trouwregister Hervormde gemeente Bolsward Derde proclamatie van 20 februari 1746, Man: Sjoerd Sybrens, onder Schettens Vrouw: Jaitske Baukes, onder Bolsward. Met consent van zijn vader Sijbren Pijtters 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex