10 okt 2016                   

Echtgenote: Aaltje Hijltjes Pasma #12198
Geboren: 14 Jun 1880 in Hennaarderadeel, Spannum 1,2 Vader: Hijltje Pasma #12631 Moeder: Wijke Puma #12632 Notities
Echtgenoot: Johannes Broers van Abbema #12197 overleed in de ouderdom van: 68 Ook bekend als: Johan Broers van Abbema 1 Getrouwd: 1 Aug 1903 in Wonseradeel 1 Gescheiden: 28 Apr 1914 in Wonseradeel 1 Geboren: 21 Jun 1878 in Wonseradeel, Longerhouw 3,1,4 Overleden: 6 Apr 1947 in Wonseradeel, Schettens 3 Begraven: in Wonseradeel, Longerhouw 3,5 Beroep: Boer, landbouwer 3,4 Religie: Gereformeerd 4 Vader: Broer Johans van Abbema #11656 (veehouder) Moeder: Tietje Jetses Reitsma #11657 Andere partner 2 Notities
M Kind 1: Johannes van Abbema #17196 overleed in de ouderdom van: 79 Geboren: 6 Jan 1909 6 Gedoopt: Overleden: 25 Dec 1988 in Sneek 6,7 Begraven: 29 Dec 1988 in Wonseradeel, Schettens 6,7 Echtgenote: Brechtje Rollema #17197 geb. 9 Dec 1909 ovl. 19 Jan 1982 Getrouwd: 6 Notities
Bronnen: (1) E-mail van Douwe M. Bonnema dd 5-10-02 'Jan Fokkes'. (2) Internet: www.tresoar.nl. (3) E-mail van Judith Henstra dd 16-7-2002. (4) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Schettens. (5) Grafsteen in de kerk te Longerhouw. (6) Grafsteen Hervormde Kerk te Schettens Jaartal is schatting van André A. Buwalda. (7) Internet: www.archiefleeuwardercourant.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex