10 okt 2016                   

Echtgenote: Aaltje Wynia #12168
Geboren: Vader: Moeder:
Echtgenoot: Freerk Scheepsma #12162 overleed in de ouderdom van: 60 Getrouwd: 20 Mei 1905 in Hennaarderadeel 1
Geboren: 12 Aug 1875 in Wymbritseradeel 2 Overleden: 15 Mei 1936 in Wonseradeel 1 Vader: Wybren Simons Scheepsma #12071 (winkelier) Moeder: Yke Freerks Abma #12086 (Winkelierster) Notities
Bronnen: (1) Internet: www.genlias.nl. (2) Internet: www.tresoar.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex