10 okt 2016                   

Echtgenote: Trijntje Bernardus #12113
Geboren: Vader: Moeder: Notities
Echtgenoot: Haye M. Mensonides #12112 Getrouwd: 10 Dec 1752 in Wonseradeel, Longerhouw 1 (zie info 1)
Gedoopt: 14 Nov 1702 in Wonseradeel, Makkum 1 Beroep: Boer, kerkvoogd 1 Overleden: 4 Jun 1783 2,3 Vader: Menso Sybrandi Mensonides #429 (mr. chirurgijn, apotheker) Moeder: Houckje Haijes Gerlsma #12115 Andere partner 1 Andere partner 3 Notities
Bronnen: (1) Stamboom Mensonides (Genealogysk Jierboekje, 1971) (2) Stemkohieren Longerhouw. (3) Lidmatenboek Schettens-Longerhouw 1772-. Gebeurtenisinformatie Info (1) Bolsward, huwelijken 1752 Vermelding: Ondertrouw op 25 november 1752 Man : Haye Mensonides afkomstig van Longerhouw Vrouw : Trijntie Nardus afkomstig van Bolsward Opmerking : aangegeven door de bruidegom en ontvanger Abrahamy wegens de bruid 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex