10 okt 2016                   

Echtgenote: Trijntje Obbes #12040
Geboren: Vader: Moeder: Notities
Echtgenoot: Gerlof Gorrits #12039 Ook bekend als: Gerlof Gorrijts 1 Getrouwd: 10 Mei 1696 in Wonseradeel, Piaam/Idsegahuizum 2
Geboren: Beroep: schoolmeester te Schettens 3 Overleden: BEF 10 Okt 1732 in Wonseradeel, Schettens 4,2 Vader: Gorrit Gerloffs #22642 Moeder: Syberich Pytters #22643 Notities
V Kind 1: Cyke Gerlofs #21735 Geboren: 30 Dec 1696 in Wonseradeel, Idsegahuizum/Piaam 2 Gedoopt: Overleden:
V Kind 2: Cyke Gerlofs #12700 Geboren: 30 Dec 1697 in Wonseradeel, Idsegahuizum/Piaam 2
V Kind 3: Cyke Gerlofs #21397 Geboren: 22 Nov 1698 in Wonseradeel, Idsegahuizum/Piaam 2 Gedoopt: Overleden: Echtgenoot: Jentje Monses #22644 Getrouwd: ___ 1727 5
V Kind 4: Trijntje Gerlofs #8505 Geboren: 27 Okt 1700 in Wonseradeel, Idsegahuizum/Piaam 2 Echtgenoot: Tjerck Pytters Salmasius #9904 geb. ABT 1695 Getrouwd: 28 Mei 1724 in Wonseradeel, Schettens/Longerhouw 6 Notities
M Kind 5: Pieter Gerlofs #12041 Gedoopt: 18 Jan 1705 in Wonseradeel, Schettens 3
V Kind 6: Sybrig Gerlofs Heemstra #11698 Gedoopt: 18 Sep 1707 in Wonseradeel, Schettens 3 Overleden: 7 Mrt 1775 7 Echtgenoot: Ate Watses Hiddema #11695 ovl. 5 Jan 1776 Ook bekend als: Ate Watses 8 Getrouwd: 10 Aug 1727 in Wonseradeel, Schettens 9 Notities
V Kind 7: Jeltje Gerlofs #12043 Gedoopt: 23 Mrt 1710 in Wonseradeel, Schettens 3 Echtgenoot: Sijtse Reins #22645 Getrouwd: ___ 1731 5
V Kind 8: Bauck Gerlofs #12044 Gedoopt: 23 Jul 1713 in Wonseradeel, Schettens 3
M Kind 9: Seerp Gerlofs #12045 Gedoopt: 24 Nov 1715 in Wonseradeel, Schettens 3 Beroep: arbeider 2 Overleden: 17 Mrt 1776 in Wonseradeel, Burgwerd 2 Echtgenote: Acke Harkes #21733 Getrouwd: 15 Mei 1740 in Wonseradeel, Burgwerd 2
M Kind 10: Gorryt Gerlofs #12046 Gedoopt: 20 Mrt 1718 in Wonseradeel, Schettens 3 Beroep: arbeider 2 Echtgenote: Baukjen Ykes #21734 Getrouwd: 17 Mei 1739 in Wonseradeel, Witmarsum 2 Notities
Bronnen: (1) Kerkvoogdijboek Schettens 1605-1714. (2) E-mail van Douwe Bonnema dd 8-9-2010. (3) DTB boeken Schettens-Longerhouw. (4) Schoolmeester van Wonseradeel, door Sannes. (5) Internet: http://www.stamboomforum.nl/hulp/2/10080/0. (6) E-mail van Sibbele Postma dd 14-03-04. (7) Lidmatenboek Schettens-Longerhouw 1772-. (8) Internet: www.tresoar.nl. (9) Internet: www.tresoar.nl, 1. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex