10 okt 2016                   

Echtgenote: Trijntje Uiltjes #5055 Ook bekend als: Trijntje Olferts 1
Geboren: Overleden: Vader: Moeder: Notities
Echtgenoot: Jan Anes #5054 Getrouwd: 16 Jul 1747 in Hennaarderadeel, Kubaard/Waaxens 1
Geboren: Overleden: Vader: Moeder: Notities
V Kind 1: Tietje Jans Schuringa #12594 overleed in de ouderdom van: 79 Geboren: ___ 1752 in Hennaarderadeel, Edens 1 Overleden: 24 Jul 1831 in Wonseradeel, Burgwerd 1 Echtgenoot: Tjalling Baukes Sieswerda #12593 Getrouwd: 23 Mei 1774 in Wonseradeel, Hichtum 1 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex