10 okt 2016                   

Echtgenoot: Broer Baarda #11931
Vader: Moeder:
Echtgenote: Baukje Jans 1 #11930
Vader: Moeder:
V Kind 1: Seetske Broers Baarda #11929 Echtgenoot: Wijbe Meinderts Hoitinga #11928 ovl. BEF 4 Apr 1725 Ook bekend als: Wijbe Meinerts 2 Getrouwd: 14 Dec 1704 in Wonseradeel, Schettens 3
Bronnen: (1) Jolt Oostra Rzn., Familieboek Hoitinga, Familieboek Hoitinga, door Jolt Oostra Rzn. 65. (2) Kerkvoogdijboek Schettens 1605-1714. (3) Jolt Oostra Rzn., Familieboek Hoitinga, Familieboek Hoitinga, door Jolt Oostra Rzn. 1. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex