10 okt 2016                   

Echtgenote: Ruurdtje Wiebes Tilstra #11785 overleed in de ouderdom van: 23
Geboren: 21 Mrt 1824 in Wonseradeel, Wons 1,2 Overleden: 2 Mrt 1848 in Wonseradeel, Wons 1 Begraven: in Wonseradeel, Wons 3 Vader: Wiebe Martens Tilstra #19587 Moeder: Saapke Douwes Bangma #19588
Echtgenoot: Bokke Harmens Stremler 4 #11784 overleed in de ouderdom van: 61 Getrouwd: 3 Mei 1845 in Wonseradeel 2
Geboren: 10 Feb 1824 in Wonseradeel, Arum 1,5,6 Overleden: 28 Okt 1885 in Wonseradeel 1,2 Beroep: Koemelker, veehouder 7,6 Religie: Ned. Hervormd 6 Vader: Harmen Bokkes Stremler #11766 (Boer, arbeider) Moeder: Geertje Wypkes de Boer #11767 (boerin) Andere partner 2 Notities
M Kind 1: Harmen Bokkes Stremler #12121 Geboren: 3 Jun 1846 in Wonseradeel, Schraard 1,2,6 Beroep: Landbouwer, koemelker (1870) 8,6 Religie: Ned. Hervormd 6 Echtgenote: Feikje Willems Haanstra #16004 geb. 22 Okt 1853 Getrouwd: 11 Mei 1876 in Wonseradeel 2 Notities
V Kind 2: Saapke Stremler #12122 Geboren: 6 Feb 1848 1
Bronnen: (1) E-mail van Nanda Tilstra d.d. 22-3-02. (2) Internet: www.tresoar.nl. (3) E-mail van Nanda Tilstra d.d. 27-3-02. (4) E-mail van Nanda Tilstra-Krist dd 26-06-01, 1. (5) E-mail van Nanda Tilstra d.d. 19-5-03. (6) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Schettens. (7) Huurcontract in kerkarchief Schettens-Longerhouw. (8) Huurcontract in kerkarchief Schettens-Longerhouw (1856) 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex