10 okt 2016                   

Echtgenoot: Pieter Minks van der Schaaf #11761
Vader: Moeder:
Echtgenote: Trijntje Douwes Baarda 1 #11760
Geboren: 15 Feb 1801 in Wonseradeel, Schettens 1,2 Gedoopt: 1 Feb 1801 in Wonseradeel, Schettens 2 Vader: Douwe Symons Baarda #12002 (Arbeider) Moeder: Tjepkjen Formers Schultetus #12117
Bronnen: (1) Internet: genealogie Blauw - Van Veen http://www.blauw.demon.nl/stmb3/, 1. (2) E-mail van Douwe M. Bonnema dd 22-8-02 'Baarda'. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex