10 okt 2016                   

Echtgenoot: Sipke Sjoerds Bearda #11666
Vader: Moeder:
Echtgenote: Grietje Simons Humalda 1 #11663 overleed in de ouderdom van: 58 Gescheiden:
Geboren: 24 Dec 1853 in Franekeradeel, Miedum 1 Overleden: 24 Aug 1912 in Noord-Holland, Haarlem 1 Vader: Sijmen Sijtzes Humalda #11664 Moeder: Dieuwkje Pieters de Groot #11665 Andere partner 2
Bronnen: (1) Willem Paulus Visser, Stamboom v/d nageslacht van Pieter Harmens en Griet Sjoerds (1997). Stamboom De Witte, 26. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex